Kehittämisprosessit ja valmennus

Jokainen asiakasprosessi on ainutlaatuinen. Se suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioiden.

Eteneminen kohti toivottuja tuloksia koostuu kehittämisen ja kehittymisen kiinteästä vuorovaikutuksesta. Kehittämisen, teemojen ja vuorovaikutuksen syventyminen ja ankkuroituminen jokaisen henkilökohtaisessa kehittymisprosessissa vaatii aikaa, vaiheittaista etenemistä ja monenlaisia prosessirakenteita tuekseen. Kehittämistyössä käytetään erilaisia ryhmärakenteita ja menetelmiä muutostyön tukena.

Aikuinen ei asioita purematta niele. Hän peilaa uusia asioita omaan kokemukseensa, tutkii, pohtii, yleistää, hakee yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän kokeilee varmistuakseen tiedon tai toiminnan oikeellisuudesta tai toimivuudesta.

Kehittämisprosesseissa ja valmennuksissa otetaan huomioon keskeisesti tämä aikuisen tapa oppia:

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen