Palvelut > Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön jäsenten innostaminen oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen on organisaatioiden menestymisen ehto.

Työyhteisön kehittyminen on pitkäjänteistä työtä. Tulokset ovat kuitenkin huikeita: toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö luo inhimillistä ja kannustavaa työkulttuuria, josta hyötyvät yritys, asiakkaat, sidosryhmät ja työntekijät.

Työyhteisön kehittämisprosessit sisältävät erilaisia vuorovaikutuksellisia elementtejä, kuten pari-, pienryhmä- ja suurryhmätapaamisia, koulutuksellisia päiviä ennakkotehtävineen sekä työnohjauksellisia sessioita.

Tuloksena:

  • työyhteisön jäsenten liittyminen perustehtävään vahvistuu
  • ammatillisuuden kehittyminen saa tukea
  • edellytykset yhteistyön sekä vuorovaikutuksen sujumiseen lisääntyvät
  • työhyvinvointi vahvistuu

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen