•  
 •  
 •  
 •  

Palvelut > Työnohjaus

Työnohjaus tuloksenteon työkalupakkiin

Työnohjauksella on pitkät perinteet ja se on yhä suositumpi koulutus- ja kehittämismuoto myös yrityselämässä: koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuva kehitys lisää onnistumisia ja vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Työnohjauksessa yksittäinen asiakas, ryhmä tai koko työyhteisö pureutuu ohjaajan avulla työhön, työyhteisöön ja työtilanteisiin. Ohjauksessa paneudutaan mm. erilaisista toiminta- ja reagointitavoista johtuviin kokemuksiin ja tunteisiin.

Työnohjaus voi alkaa vaikkapa yksittäisestä ongelmatapauksesta, mutta se on prosessuaalista työtä jossa tavataan säännöllisesti yleensä vuoden –3 vuoden kuluessa. Kumulatiivisesti asioita työstäen voidaan palata aikaisempiin tilateisiin ja ammentaa niistä myös uusiin tapauksiin.

Työnohjauksen tavoitteena ovat :

 • oman työskentelyn kehittäminen ja positiivisen muutostyöskentelyn tukeminen
 • oman työroolin selkeyttäminen
 • oman ja toisen työn arvostuksen lisääminen
 • työyhteisön toiminnan ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
 • ongelmiin ja ihmisten välisiin keskeneräisiin prosesseihin sidotun energian vapauttaminen
 • uusien näkökulmien avaaminen
 • ammatillisuuden lisääminen ja tukeminen
 • työssäjaksamisen tukeminen

Työnohjauksen muodot:

 • yksilötyönohjaus : johtajan, esimiehen tai asiantuntijan ohjaus
 • ryhmätyönohjaus : vertais- ja kollegaryhmät samasta tai eri
 • työyhteisön työnohjaus : mukana työyhteisön jäsenet esimiehensä kanssa

Työnohjaus tapahtuu vuorovaikutuksessa ja sen keskeisin metodi on keskustelu.

Parhaiten saat juuri sinun tilanteeseesi sopivaa lisätietoa tarttumalla rohkeasti puhelimeen ja soittamalla minulle nroon +358 400 605 149. Voit myös lähettää sähköpostia perita.sipilainen (a) kasvupolku.fi

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanteeseesi sopiva työnohjausmuoto!

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen