Kasvupolku & Peruskunto

Johtajuuden mottomme:

” Vastuullisesti johtamalla työelämä
on hyvää elämää ”


Itsensä johtaminen

TIE TODELLISEEN KEHITTYMISEEN JA MUUTOSJOHTAMISEEN

Prosessuaalinen johtajuuden ja itsensä johtamisen valmennus
esimiehille ja johtoryhmille

”Itsensä johtaminen” on syvällinen ja monitasoinen prosessivalmennus. Se soveltuu asiakasorganisaatiossa jonkin aikaa esimiehenä toimineille henkilöille ja johtoryhmälle. Se sopii myös erittäin hyvin syventäväksi jatkovalmennukseksi ”Johtajuudella ja työnilolla” –valmennukselle.

”Itsensä johtaminen” -valmennusta voi kuvata johtajuuden kehittymispoluksi, jossa vahvistetaan kunkin omia voimavaroja arjen kokemuksia hyödyntämällä. ”Itsensä johtamismaaston” taustat, syyt ja seuraukset ylä- ja alamäkineen kehittävät muutoksen, muuttumisen sekä niiden johtamisen ymmärrystä.

Valmennuksessa rakennetaan eettis-moraalista ja inhmisyyttä kunnioittavaa johtamisotetta toiminta- ja reaktiotapojen tutkimisen ja omien mielenliikkeiden sekä aikaikkunoiden ymmärtämisen avulla.

”Ihmiisyydestä itseen ja siitä toiseen ihmiseen
käy mielen tie ja taju.
Kokemus itsellä juurruttaa realiteetit
ja tulos voi olla raju.
Lämpö ja armollisuus
ovat ruokaa matkamiehen,
toisten tuella ja kunnioituksella
– ei matka jää puolitiehen!”

P. Sipiläinen

Valmennus räätälöidään ja sovitetaan ohjausryhmätyöskentelyn avulla kulloisenkin yrityksen perustehtävää tukevaksi kokonaisuudeksi.

 

OTA YHTEYTTÄ!

Perita Sipiläinen - etunimi.sukunimi@kasvupolku.fi
Raija Salmimies
- etunimi.sukunimi@peruskunto.fi

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen