Kasvupolku & Peruskunto

Johtajuuden mottomme:

” Vastuullisesti johtamalla työelämä
on hyvää elämää ”Johdon ja esimiesten valmennus

JOHTAJUUDELLA JA TYÖNILOLLA

Johtajuuden kantaminen vaatii johtajilta ja esimiehiltä paljon.

Näissä rooleissa on pantava itsensä likoon ja varmistettava jatkuva herkkyys ihmisiä, muuttuvia tilanteita ja työn haasteita kohtaan sekä huolehdittava omasta ja muiden työhyvinvoinnista.

Me rakennamme valmennusta, jossa ihmisen olemus otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti, kun johtajia ja johtamista tuetaan.

Pääpaino valmennuksissa on ihmisten ja erityisti itsensä johtaminen, työhyvinvoinnin huomioiminen sekä jokaisen persoonallisten voimavarojen integroiminen omaan johtamistyyliinsä kokemuksellisuuden kautta.

Olemme erikoistuneet prosesseihin, joissa kunnioitamme vertaistuen ja pienten askelten sitkeää muutosvoimaa.

Räätälöimme valmennuksemme kulloistenkin tilanteiden, erilaisten organisaatioiden perustehtävien ja asiakkaan toivomukset huomioiden.

OTA YHTEYTTÄ!


Perita Sipiläinen - etunimi.sukunimi@kasvupolku.fi
Raija Salmimies
- etunimi.sukunimi@peruskunto.fi

 

 

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen