Kasvupolku & Cecilia Innanen

" Johtajuuden syvissä vesissä"
- luotsaus inhimillisen ja eettisen johtajuuden arvoihin

Johtoryhmät kantavat hyvin suurta johtajuutta luotsatessaan työyhteisöään perustehtävän toteutuksessa ja siinä onnistumisessa. Yhteinen kollektiivinen johtajuusote tarvitsee syntyäkseen hyvän yhteisesti ymmärretyn ja jaetun perustan.

”Johtajuuden syvissä vesissä” on dialogista prosessiohjausta johto- ja esimiesryhmille, laajaan ja syvälliseen vaikuttamiseen pyrkiville asiantuntija- ja projektiryhmille. Sen tavoitteina on luoda johtoryhmälle mahdollisuus pysähtymiseen ja syvemmän tietoisuuden tasolla perustehtävän, työn, tavoitteiden,vaikuttamisen sekä eettisten kysymysten tutkimiseen.

Dialogisessa prosessiohjauksessa yhdistyvät työnohjauksellinen, yhteisödynaamiseen johtamiseen sekä ”Unity in Duality” –perinteeseen (Science of Mind and Phenomena) pohjautuvat viitekehykset. Työskentely tapahtuu rentoutuneessa tilassa ja apuna käytetään mindfulness-menetelmiä vuorovaikutuksen syventämiseksi.

OTA YHTEYTTÄ!

Cecilia Innanen - etunimi.sukunimi@welho.com
Perita Sipiläinen - etunimi.sukunimi@kasvupolku.fi

 

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen