•  
  •  
  •  
  •  

Palvelut > Johtoryhmän kehittäminen

Johtajuuden Kotipesä - Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmän osaava ja vastuullinen toiminta on koko yritystoiminnan ja työyhteisön perusta.

Johtoryhmän kehittämisprosessi ”Johtajuuden Kotipesä” on rakennettu vahvistamaan ja kirkastamaan johtoryhmätyöskentelyn perustehtävää, edistämään yhteistyötä johtoryhmäläisten kesken sekä tukemaan jokaisen johtoryhmäläisen oman johtajuutensa sisäistämistä.

Erilaisten organisaatio-osien haasteet ja niiden johtaminen vaatii niiden vetäjän sekä hänen esimiehensä välisen kitkattoman linkin lisäksi ”kotipesän”, missä jokainen johtoryhmäläinen voi saada tukea, suuntaa, tilaa ja sparrausta oman sarkansa hoitamiseen mm. rennon ideoinnin, kriittisen analysoinnin ja tiukan päämäärätietoisuuden muodossa.

Tuloksena syntyy yhteiset arvot sisäistänyt johtoryhmä, jossa on yhteinen ymmärrys koko johtamishaasteiden kirjosta. Johtoryhmä toimii aikaisempaa tuloksekkaammin: avoimuuden lisäännyttyä vaikeitakin asioita kyetään käsittelemään tehokkaasti.

Johtoryhmän ” Johtajuuden Kotipesä” -kehittämisprosessi on keskimäärin puolentoistavuoden mittainen, yhteistyökokonaisuus, jonka tulokset alkavat näkyä vaiheittain jo prosessin aikana.

Työskentely etenee prosessinomaisesti: teemat painottuvat niiden tärkeyden ja ajakohtaisuuden sekä prosessissa syntyvien syy-ja seuraussuhteiden mukaan.

Vahva johtoryhmä pystyy tehokkaaseen päätöksentekoon ja vaativienkin sitouttamisprosessien johtamiseen yrityksessä.

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen