•  
  •  
  •  
  •  

Johtaminen on vastuullista asennetta ja kehittyvää osaamista

Johtajuuden tutkiminen ja sen yksilökohtaiset ominaisuudet huomioiva vahvistaminen ovat kaiken työskentelyni perusta.

Johtajuus on vastuuta itsestä, toisista ja yhteisestä perustehtävästä. Johtajuus on kokonaisvaltaista ottaen vahvasti kantaa myös arjen peruskysymyksiin. Jokainen esimies kannattelee ja rakentaa pitkäjänteisesti erityisesti oman työyhteisönsä yhteisödynaamista kokonaisuutta omalla johtajuudellaan:esimerkillään ja toiminnallaan.

Johtajuudessa kasvaminen merkitsee ajoittaista pysähtymistä oman johtajuutensa äärelle: rohkeaa itsensä tutkiskelua, vuorovaikutukseen antautumista ja siitä vaikuttumista. Tämä vahvistaa johtajan ammatti-identiteettiä. Samalla selvitetään, kulkeeko johtajuus laadukkaasti, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti – ja jääkö toiminnassa tilaa luovuudelle ja ennakointiherkkyydelle.

Johtajuus merkitsee myös inhimillisen kasvun asteittaisuuteen suostumista ja sen prosessuaalisuuteen tukeutumista.

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen