•  
  •  
  •  
  •  

Palvelut > Esimies- ja johtajuusvalmennus

Esimies- ja johtajuusvalmennus

Esimiehen työpanos on hänen osaamisensa ja arvostuksensa mittari. Vaativiin ja muuttuviin tilanteisiin, niin liiketoiminnassa kuin ihmistenkin kanssa, on yhä vaikeampaa löytää valmiita täsmämenettelyjä. Esimies päätyy etsimään menettelytapoja omasta johtajuudestaan, arvoistaan ja ymmärryksestään. Oman persoonan merkitys korostuu jokapäiväisessä johtamisessa.

Kasvupolulla autamme esimiehiä löytämään omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa sekä systemaattisesti hyödyntämään itsetuntemustaan johtamisotteensa kehittämiseksi. Lisäksi pystymme tarjoamaan apua jaksamiseen ja urakehitykseen.

Vastuullisen esimiestyöskentelyn valmennuksellisia teemoja:

  • Henkilökohtainen esimiehenä kehittyminen (mm. itsetuntemus, selviytymisstrategiat)
  • Henkilöjohtamisen yksilönäkökulma (mm. vuorovaikutustyylit, kiperät tilanteet, esimies-alais –keskustelut)
  • Ryhmän johtaminen (mm. ryhmädynamiikka, yhteisöllisyys, tiimiytyminen)
  • Työyhteisön johtaminen (mm. vastuullinen johtajuus, yhteisöllisyys voimavarana)
  • Muutoksen johtaminen (mm. muutosstrategioiden arviointi, muutoksen johtamisen vastavoimat)
  • Strateginen ja asiakasnäkökulma (mm. tavoiteasetanta, asiakkaan tarpeet ja kohtaaminen, vaikeat vuorovaikutustilanteet)

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen